Khoảng cách đến Tayif, Ả Rập Saudi


Khoảng cách hàng không đến Tayif Là:

10729 km

6667 dặm

5793 dặm hải lý


Hình ảnh hóa trên bản đồ - Con đường ngắn nhất đến TayifHàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn


Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
21° 16' Bắc
40° 24' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
21.27028
40.41583

Xem các thành phố gần Tayif

Kiểm tra thời tiết ở TayifNhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Khoảng cách giữa các thành phố

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Le Vieux-Marche, Nước pháp

Baon, Phi-líp-pin đến Tayif, Ả Rập Saudi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Hajjah, Yemen

Pantao-Ragat, Phi-líp-pin đến Tayif, Ả Rập Saudi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ambuclao, Phi-líp-pin

Lincent, nước Bỉ đến Tayif, Ả Rập Saudi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Caluso, Nước Ý

Jakiri, Cameroon đến Tayif, Ả Rập Saudi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Indian Head, Maryland

Carroll Valley, Pennsylvania đến Tayif, Ả Rập Saudi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Mount Vernon, Maine

Sayre, Pennsylvania đến Tayif, Ả Rập Saudi
© 2023  The Distance Now

About   ·   Privacy   ·   Contact